SKOLE OP ONS PERSELE

By beide 30ste Laan en Cunninghamlaan verhuur ons van ons fasiliteite aan skole. Die verhuring dien ‘n dubbele doel. Eerstens is dit die manier waarop ons sê dat ons ook in ons gemeenskap is en dat ons graag in ons gemeenskap ‘n verskil wil maak.

Ons is gemeente in die gemeenskap vir die gemeenskap.

Tweedens het die verhuring ook die voordeel van addisionele inkomste vir die gemeente. Beide hierdie aspekte maak dat die teenwoordigheid van die skole op ons persele van ons vra om hier en daar ‘n opoffering te maak met betrekking tot ons eie gerief en hoe dinge altyd was. Ons bly die hele tyd in gesprek met die skole indien enige iets gebeur wat ons dink hulle aandag nodig het, maar ons is ook dankbaar vir die wyse waarop ons as gemeente hulle in ons wêreld verwelkom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *