NAGMAAL – SONDAG 17 SEPTEMBER 2017

KINDERNAGMAAL 

Volgende Sondag vier ons die nagmaal. In ons gemeente is dooplidmate ook welkom om die nagmaal te gebruik. Ouers het egter die finale sê hieroor. Ons versoek ouers om hieroor met hulle kinders te gesels en saam te besluit of hulle nagmaal gaan gebruik of nie. Enige gesin wat hulp wil hê om met hulle kinders hieroor te praat, kan op die gemeente se facebook blad gaan kyk of vir een van die predikante hulle epos stuur waarna ons dit sal aanstuur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *