SOLI DEO GLORIA – AAN GOD ALLEEN DIE EER

Aan God alleen die eer behoort die die leuse van elke gelowige te wees. As nuutgemaakte mense bestaan ons net vir een rede: Om aan God alleen al die eer te bring. Die hervorming het hierdie vyf pilare van die geloof duidelik geformueleer:

Ons word GERED

uit GENADE alleen

deur GELOOF alleen

in CHRISTUS alleen

volgens die WOORD alleen

tot EER VAN GOD alleen.

Sondag en elke ander dag van ons lewe wil ons met ons hele hart uitroep:

SOLI DEO GLORIA – AAN GOD ALLEEN AL DIE EER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *