Genade Alleen

Sondag dink ons saam na oor een van die belangrike pilare van die gereformeerde teologie. In Latyn ken ons dit as sola gratia – genade alleen. In die prediking gaan ons Efesiërs 2:1-10 gebruik om die grootheid van God se genade te verstaan.

Wanneer dit gaan oor hierdie vyf pilare in die Vreugdevol Vry veldtog, gaan dit oor hierdie basiese vraag: Hoe kom die sondaar in die regte verhouding met God? Hoe word ‘n sondaarmense verlos van die ewige dood?

Die Christelike godsdiens is nie die enigste godsdiens nie. Daar is talle ander godsdienste. Wat die Christelike godsdiens anders maak as al die ander godsdienste is juis hierdie saak: God se genade. Maar, hoe ons die hele saak van God se genade moet verstaan is nie maklik nie.

Aan die een kant is daar die wat dink dat God se genade nie so groot is dat dit ons werke uitsluit nie. Ons werke bepaal eintlik op die ou end of ons werklik God se genade ontvang het. Die vraag dan is: Hoe en waar verskil ons dan van al die ander godsdienste van die wêreld wat werke die voorwaarde maak vir verlossing? Daarmee saam worstel ons dan met die vraag: Wanneer het ek dan nou genoeg goeie werke gedoen? In daardie geval kan daar net sowel geen hervorming of reformasie gewees het nie.

Op die ander verste punt van die spektruk kry ons in ‘n sekere sin goeie en gerespekteerde teoloë soos Karl Barth wat die absolute genade verkondig het wat einde laaste neerkom om universalisme. Universalisme kom daarop neer dat God se genade te groot is om sekere mense verlore te laat gaan. In die onlangse verlede het Rob Bell baie kritiek beleef oor sy boeke Love Wins waar hy sê dat God se liefde so groot is dat alle mense gered kan word. In hierdie geval het ons die reformasie te ver geneem en ontwikkel ons volkskerke waar almal wat aan ‘n kerk behoort outomaties gered is ongeag hulle leefstyl.

Iewers tussen hierdie twee uiterstes vind ons die wonderlike waarheid van God se genade alleen. Ek hoop jy sal Sondag saam met ons kom dink oor die rol van God se genade in ons lewens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *