Ek glo nie meer in God nie

Ek is altyd verbaas oor wat dit is wat veral by tieners vassteek na ‘n preek. Sondag wat verby is het ek die verhaal vab Jakob gebruik. My tema was “Oortreders sal veragtervolg word.” As mense vervolg ons oortreders. God agtervolg oortreders en maak hulle deel van dit waarmee Hy besig is. God het Jakob nie vervolg nie, maar Hom agtervolg en Hom deel gemaak van God se verhaal.

In die gesprek met die tieners na die preek was dit eerstens duidelik dat die term “agtervolg” vir hulle ongemaklik is. Die woord het hulle laat voel dat hulle ‘n “stalker” het. Hulle wil nie die gedagte hê dat God in die skaduwees en in die donker besig is om hulle af te loer nie. Iemand stel toe voor dat ons eerder die beeld van die rolprente “Taken” moet gebruik. Iemand het my ontvoer en God kom my haal. Nogal ‘n heel evangelie-getroue beeld om mee te werk.

In die preek het ek egter ook die voorbeeld van “The Count of Monte Christo” gebruik. In die rolprent verduidelik die sterwende priester vir Edmund waar om die skat te vind. Die priester sê dan op ‘n stadium iets in die lyn van: “Die Here sal jou bewaar en lei.” Edmund se reaksie is:

“Ek glo nie meer in God nie.”

Hierop was die priester se antwoord:

“Maar, Hy glo nog in jou.”

Hierdie aanhaling was vir tieners belangrik. Hulle het verstan dat Jakob die bedrieër op die pad na Haran voorgekeer word en deel gemaak word van God se plan omdat God eerstens getrou bly aan die belofte wat Hy aan sy oupa Abraham en sy pa Isak gemaak het, maar ook omdat God vertroue het dat Jakob die bedrieër en leuenaar en lafaard steeds ‘n rol sal kan speel om God se werk op aard. Maar dit het ook deur die loop van die gesprek duidelik geword dat hulle graag wil hoor: God glo in my. As ons nie daardie boodskap aan die gedoopte kinders van ons gemeente kan verkondig nie, dan het ons op die ou end nie meer ‘n boodskap nie.

Meer, ons jongmense het dalk nodig om te hoor: God glo nog in jou. God glo dat jou lewe steeds ‘n lewe kan word wat vir God bruikbaar is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *