KERKRAADSBESLUIT RAKENDE EREDIENSTE IN VAKANSIES

Die kerkraad het op Maandagaand 30 Julie 2017 onder andere daarvan kennis geneem dat die beeld van die gemeente as een gemeente wat op verskillende plekke eredienste hou (30ste Laan, Cunninghamlaan, Huis Vergenoeg en onlangs ook AGS/Eden) al hoe meer die eenheid in die gemeente bevorder. Die eenheid het ook duidelik na vore gekom in die vergaderings van Diensgroepe en die kerkraad wat elke kwartaal by ‘n ander punt gehou word. Die vergaderings is baie getrou bygewoon ongeag die plek waar mense eredienste bywoon.

Die gemeente het nou die ideale geleentheid om hierdie eenheid nog meer te vier. Die kerkraad het dit goed gedink om hierdie eenheid ook sigbaar te maak deur in vakansietye net een erediens by 30ste Laan of Cunninghamlaan sal hou. Die rede is dat ons ons eenheid kan vier, maar daarmee saam is daar as ‘n reël in vakansietye aansienlik minder mense in die eredienste. Die feit dat daar so baie eredienste op ‘n Sondag is, het tot gevolg dat daar altyd twee predikante aan diens moet wees. Die gevolg daarvan is dat die predikante nie hulle verlof kan neem nie en ook nie genoegsaam kan rus nie.

By die oorweging van die sak het die kerkraad verskillende moontlikhede oorweeg. Een moontlikheid was dat die eredienstye van al drie erediens (30ste Laan, Cunninghamlaan en Huis Vergenoeg) sou kon verander sodat een predikant al drie eredienste kan waarneem. Die logistiek daar rondom sou moeilik wees. Die ander moontlikheid was om van aflospredikers gebruik te maak, maar die finansiële implikasie daarvan maak dit nie die gewenste moontlikheid nie.

In die toekoms, sal daar dus in die vakansietye slegs by 30ste Laan OF Cunninghamlaan ‘n erediens om 09:00 wees. Die erediens by Huis Vergenoeg bly onveranderd. Die laaste Sondag van hierdie kwartaal (28 September 2017) is deel van ‘n lang naweek asook die afsluiting van ons reeks van Vreugdevol Vry. Op die dag sal ons gesamentlike erediens by 30ste Laan wees. Die eredienste vir die res van die Oktobervakansie sal dan ook by 30ste Laan wees. Tydens die Desembervakansie sal die eredienste tot Kersdag by Cunninghamlaan wees en na Kersdag by 30ste Laan.

Ons vertrou dat die gemeente ook hierdie saak met opgewondenheid sal aanpak en ondersteun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *