DAAGLIKSE GEBED – 3 AUGUSTUS 2016

Almagtige God en hemelse Vader, U alleen het aan my ook die wonder van die lewe gegee en U alleen kan my wil en my begeertes op U wil en U eer gerig hou.

In hierdie dag sal miljoene Suid-Afrikaners gaan stem. Ek bid dat elkeen wat graag wil gaan stem sal kan gaan stem en nie deur geweld verhinder sal word nie. Ek bid dat ons juis op hierdie dag opnuut bewus gemaak sal word van die veevlvuldige diversiteit van die mense wat na U beeld geskep is en dat ons ons in daardie diversiteit sal verheug en verlustig. Bewaar elkeen van ons van moontlike geweld op hierdie stemdag.

In besonder bid ek vir die wat aan U behoort, dat hulle nie hulle hoop in die uitslag van ‘n verkiesing of een of ander politieke party of een of ander persoon in ‘n leiersposisie sal stel nie. Ons weet dat ons nie op prinse of presidente of politieke partye kan vertrou nie. Ons vertrou in U en U alleen.

Vandag bid ek: “Laat U koninkryk op die aarde kom net soos in die hemel.” Ons bely: Christus Jesus is die Here van die Here en die Koning van konings. Aan Hom is elke gesag onderwerp en voor Hom sal elke knie buig. In Hom alleen is al my verwagting en op Hom alleen vertrou ek.

Ek bid dat U deur U Heilige Gees elke persoon wat na vandag se verkiesing in een of ander posisie van leierskap verkies word, in diens sal neem, net soos U konings en leiers in die geskiedenis in diens geneem het, om mee te werk om die swaarkry en die ellende in ons mooi land minder te maak en U koninkryk te laat kom.

Aan U al die eer.

Amen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *