DAAGLIKSE GEBED – 19 JULIE 2016

Ewige God en Vader van Ons Here Jesus Christus, ek bid vanoggend vir wysheid in hierdie tye van onsekerheid. Gee dat ek in hierdie dag sal beleef dat U, Heilige Gees, van oomblik tot oomblik die waarheid aan my bekend sal maak.

Ek bid vir vastigheid in tye van geestelik en emosionele rusteloosheid terwyl ek, as deel van my lewensreis op hierdie aarde, met tye worstel met my eie sondigheid en self-twyfel.

Ek bid dat U Woord my lewe so sal verryk dat my verhouding met U nog meer intiem sal raak, waarin ek U hoe langer hoe beter leer ken en U my lewe hoe langer hoe meer in U diens kan gebruik.

Ek bid dat elkeen van U kinders in hierdie dag hierdie wysheid, vastigheid en verrykking deur U Woord sal beleef, sodat ons lewens elke dag meer en meer ‘n loflied tot U eer sal wees. Ek bid dat elkeen van U kinders sal beleef dat U hulle intrek in ‘n persoonlike verhouding van gemeenskap met U en met ander gelowiges en dat U op hierdie wyse U koninkryk op aarde sal laat kom, net soos in die hemel.

Aan U al die eer.

Amen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *