Gesprekstema: 20-26 Maart 2011

Matteus 17:1-9

Die Verheerliking op die berg.

Begin.

Laat elkeen in die groep die hoogtepunt van sy/haar week deel.

Gesprek.

Lees Matteus 17:1-9.

1. Maak jou oë toe en probeer sien hoe die gebeure op die berg voor jou afspeel. Probeer in Johannes se vel inklim en beleef die gebeure asof jy self daar is. Wat sien jy alles? Wat beleef jy alles?

2. As daar ’n woord of ’n vers is wat vir jou iets beteken, lees dit sonder om daarop kommentaar te lewer.

3. Hoe verstaan jy hierdie gedeelte en watter betekenis het dit vir jou?

4. Vooraf gebeure:

  • Matteus 16:16 – Petrus bely dat Jesus die Christus is.
  • Matteus 16:21 – Jesus kondig aan dat Hy moet ly.
  • Matteus 16:22 – Petrus is baie teleurgesteld om dit te hoor.
  • Matteus 16:24 – Die dissipels hoor dat hulle ook sal moet kruisdra.
  • Vertel vir mekaar hoe julle sou gevoel het as julle in die dissipels se posisie was.
  • Was daar al tye toe julle so gevoel het?

5. Vergelyk hierdie gebeure en in besonder die woorde in vers 5 met die gebeure en die woorde in Matteus 3:13-17 (veral vers 17). Wat sien jy?

6. Na al hierdie dinge beleef die drie dissipels die gebeure wat in hierdie verse beskryf word. Hierdie is ’n toekomsblik van Jesus se heerlikheid. God praat self uit ’n wolk met hulle. (“Op ’n berg” en “uit ’n wolk” is beide Ou-Testamentiese beelde van die teenwoordigheid van God) Petrus se belydenis word bevestig.

7. Watter waarde het hierdie gebeure vandag vir jou?

8.  Wat verwag die Here van ons na aanleiding van hierdie gesprek?

Afsluiting

Mens aanbid God vir wie Hy is. Noem in een sin ’n eienskap of karaktertrek van God wat by jou vasgesteek het na vanaand se gesprek. Sluit af deur vir die wat kans sien die geleentheid te gee om een sin te bid.

Laai die Word dokument hier af: Week 20-26 Maart Matteus 17v1-9