13-19 Maart Genesis 3:1-24

13-19 Maart 2011

Genesis 3:1-24

Die versoeking in die Tuin.

Ter voorbereiding op die gesprek en nadink na die gesprek:

Lees die gedeelte soveel kere as moontlik.

Lees ook Psalm 32; Romeine 5:12-19 en Matteus 4:1-11.

Vra elke keer: Hoekom is hierdie gedeelte in die Bybel.

 

Lees Genesis 3:1-24

  1. Wat sien jy in hierdie gedeelte wat jy dink jy tot nou toe misgekyk het?
  2. Wat gebruik Satan om Eva te oortuig?
  3. Watter menslike swakheid in Eva dink jy het die duiwel uitgebuit?
  4. Wat dink jy kon Eva/kan ons doen om te verhinder dat ons op dieselfde manier mislei word?
  5. Iemand het gesê dat ons die “Dit voel so goed, kom ons doen dit.” geslag is. Wat dink jy daarvan? Hoe pas dit in by wat hier gebeur?
  6. Hoekom het Adam en Eva weggekruip?
  7. Wie dink jy was die meeste verantwoordelik vir wat hier gebeur het?
  8. Hoe probeer Adam en Eva hulle optrede regverdig?
  9. Hoe voel jy oor God se beslissing/oordeel in hierdie gedeelte? Watter verhouding dink jy’s is daar tussen skuld en straf/beslissing/oordeel?

10.  Adam en Eva het hulle sonde agter vyeblare probeer wegsteek. Hoe dink jy probeer mense vandag hulle sonde wegsteek?

11.  Hoe sou jy sonde definieer na aanleiding van hierdie gedeelte?

Afsluiting.

Dink na oor: (Nie vir gesprek in die groep nie.)

Watter versoekings moet ek op hierdie stadium hanteer?

Hoe sou jy jou verhouding met God op hierdie stadium beskryf? 

Hierdie week: Probeer om soveel kere as moontlik die volgende gebed te bid:

Here Jesus, Seun van God, wees my arme sondaar genadig.

Laai word-dokument af: 13 -19 Maart Genesis 3v1-24