6-12 Maart 2011 Johannes 6:60-70

?Begin

Hoe het jy gevoel toe jy deur ’n goeie vriend in die steek gelaat is of iemand op wie jy verlief was sy/haar rug op jou gedraai het?

Lees: Johannes 6:60-70

Vooraf: Probeer om ’n paar keer voor die byeenkoms deur die gedeelte te lees en daaroor na te dink. Vra bv. die volgende vrae:

Wat leer ek van God; myself; ander; die lewe; die wêreld; Christenskap; ens.

Hoe sou ek in gebed op hierdie gedeelte kon reageer?

Gesprek.

1.       Wat tref jou wanneer jy hierdie gedeelte lees?

2.       Watter vrae het jy nadat jy hierdie gedeelte gelees het?

3.       Met wie identifiseer jy in hierdie gedeelte? Hoekom?

4.       Wat het Jesus gesê wat vir die mense te erg was?

5.       Hoekom dink jy het Petrus en die ander liewer besluit om te bly?

6.       Wat van dissipelskap maak dat mense sê: “Wat Hy nou sê is darem te erg. Wie kan daaraan gehoor gee?” (Johannes 6:60)

7.       Weet jy van iemand wat opgehou het om ’n volgeling van Jesus e wees? Hoe het dit jou laat voel?

8.       Hoe gebruik sommige mense vir Jesus soos iemand wat hulle kan hiet en gebiet? Hoe en wanneer was jy al in die versoeking om dit te doen.

9.       Hoe sluit vanaand se gesprek aan by ons simboliek vir dissipelskap?

Afsluiting.

 Dissipelskap 6-12 Maart 2011