KLEINGROEPE – Eerste Kwartaal 2018

Oor twee weke hierdie tyd (Sondag 21Januarie 2018) sal die eerste oggenddiens van die kwartaal verby wees. Ons sou dan reeds ons erediens- en kleingroepreeks vir die kwartaal aangekondig het. Ons glo dat ons as gemeente onder die leiding van die Heilige Gees op ‘n besondere reis is. Ons is ook daarvan oortuig dat die volgende tree wat ons moet gee is om opnuut te fokus op die gemeente as die huisgesin van God. 

Ons het reeds die weeklikse tekste en temas vir die eredienste en die kleingroepe bepaal. Elke Sondag-oggend tydens die eredienste by Cunninghamlaan, 30ste Laan en Huis Vergenoeg gaan daar uit die teks oor die tema gepreek word. 

Die tekste en temas en volgorde is soos volg:  Continue reading

ADVENT 1 (HOOP -‘n Litanie)

Liturg: Maak my u wil bekend, Here, leer my U paaie. Laat U waarheid my lei en onderrig my daarin, want U is God, my redder. In u stel ek elke dag my verwagting. (Psalm 25:4-5)

Gemeente: In u stel ek elke dag my verwagting. My hoop is op U alleen gerig. 

Liturg: Dink aan die liefde en trou, Here, wat U van altyd af betoon het. Moet tog nie dink aan die sondes en oortredinge van my jeug nie. Dink aan my in U trou, Here, omdat U goed is. (Psalm 25:6-7)

Gemeente: Continue reading

GELOOFSGEWOONTE VAN ADVENT

Elke Sondag in advent (vier Sondae voor Kersfees) steek ons in ons gemeente aan die begin van die erediens ‘n ander kers aan.  Elke keer brand die kers(e) wat die vorige Sondae aangesteek is reeds. By die aanvang van die erediens steek ons dan die volgende kers aan. Op Kersdag steek ons dan die Christus kers aan.

Hierdie vyf kerse simboliseer die koms van Christus, die lig vir die wêreld.  Elkeen van die kerse verwoord iets van die gesindheid of ingesteldheid van ons voorbereiding vir die koms van ons Here, Jesus Christus. Die volgorde van die kerse (in die NG Kerk in elk geval) is:

Eerste advent: Hoop

Tweede advent: Vrede

Derde advent: Vreugde

Vierde advent: Liefde

Geloofsgewoontes of geloofsrituele, soos byvoorbeeld die aansteek van kerse, is ‘n belangrike deel van ons verhouding met en aanbidding van God. Continue reading

FOKUS OP JONGER MENSE

Gisteraand (Dinsdag 10 Oktober 2017) het ‘n groep jonger mense van ons gemeente bymekaar gekom om saam te kuier en saam te dink en te droom. Hierdie byeenkoms was die eerste belangrike tree in die proses waar ons aandag gee aan een van die prioriteite van ons gemeente: Jonger mense in ons gemeente en gemeenskap. Ons het heerlik pizza geëet en almal het baie ander jonger mense ontmoet. 

In kleiner groepe het ons saam gesels oor: Wat kan ek van die kerk verwag? Wat kan die kerk van my verwag? Wat moet nou die volgende tree wees? 

Ons het baie terugvoer gekry en gaan nou die inligting verwerk en sommer gou vir die gemeente terugvoer gee. Een ding wat vir my deurlopend in gesprekke oor die prioritisering van jonger mense na vore gekom het, is dat nie een generasie ‘n ander generasie wegwens of wil verdryf nie. Veel eerder tel ons op dat almal graag wil sien dat mense oor generasies heen die Here saam dien. 

Elkeen is ‘n teoloog.

In die filosofie is daar ‘n latynse term “tabula rasa”. Die uitdrukking dui op ‘n skoon stuk papier waarop daar nog niks geskryf is nie. Niemand wat hier lees is “tabula rasa” nie. Elkeen van ons het menings en oortuigings en standpunte oor feitlik alles. 

Ek dink vanoggend aan die NG Kerk en die gereformeerde tradisie waarin ons staan. Lidmate van die NG Kerk is kinders van die reformasie, die hervorming wat hierdie jaar 500 jaar terug gebeur het. Maar, die geboorte van die reformasie was nie “tabula rasa” nie. Continue reading

Waarom vier ons iets wat 500 jaar terug gebeur het?

Gereformeerde kerke (Waarvan die NG Kerk een is) dwarsoor die wêreld vier hierdie jaar Reformasie 500. Op 31 Oktober 2017 het Martin Luther ‘n reformasie begin toe hy sy 95 stellinge aan die kerkdeur van Wittenberg vasgespyker het. Met hierdie optrede het hy die kerk van sy dag (die Rooms Katolieke Kerk) uitgedaag oor hulle kerkwees en hulle teologie. 

Ons as gereformeerde kerke is God diep en innig dankbaar vir die gebeure waarvan ons vandag nog die vrugte pluk. Continue reading

SKOLE OP ONS PERSELE

By beide 30ste Laan en Cunninghamlaan verhuur ons van ons fasiliteite aan skole. Die verhuring dien ‘n dubbele doel. Eerstens is dit die manier waarop ons sê dat ons ook in ons gemeenskap is en dat ons graag in ons gemeenskap ‘n verskil wil maak.

Ons is gemeente in die gemeenskap vir die gemeenskap.

Tweedens het die verhuring ook die voordeel van addisionele inkomste vir die gemeente. Beide hierdie aspekte maak dat die teenwoordigheid van die skole op ons persele van ons vra om hier en daar ‘n opoffering te maak met betrekking tot ons eie gerief en hoe dinge altyd was. Ons bly die hele tyd in gesprek met die skole indien enige iets gebeur wat ons dink hulle aandag nodig het, maar ons is ook dankbaar vir die wyse waarop ons as gemeente hulle in ons wêreld verwelkom.

NAGMAAL – SONDAG 17 SEPTEMBER 2017

KINDERNAGMAAL 

Volgende Sondag vier ons die nagmaal. In ons gemeente is dooplidmate ook welkom om die nagmaal te gebruik. Ouers het egter die finale sê hieroor. Ons versoek ouers om hieroor met hulle kinders te gesels en saam te besluit of hulle nagmaal gaan gebruik of nie. Enige gesin wat hulp wil hê om met hulle kinders hieroor te praat, kan op die gemeente se facebook blad gaan kyk of vir een van die predikante hulle epos stuur waarna ons dit sal aanstuur.