ADVENT 1 (HOOP -‘n Litanie)

Liturg: Maak my u wil bekend, Here, leer my U paaie. Laat U waarheid my lei en onderrig my daarin, want U is God, my redder. In u stel ek elke dag my verwagting. (Psalm 25:4-5)

Gemeente: In u stel ek elke dag my verwagting. My hoop is op U alleen gerig. 

Liturg: Dink aan die liefde en trou, Here, wat U van altyd af betoon het. Moet tog nie dink aan die sondes en oortredinge van my jeug nie. Dink aan my in U trou, Here, omdat U goed is. (Psalm 25:6-7)

Gemeente: Continue reading