Genade Alleen

Sondag dink ons saam na oor een van die belangrike pilare van die gereformeerde teologie. In Latyn ken ons dit as sola gratia – genade alleen. In die prediking gaan ons Efesiërs 2:1-10 gebruik om die grootheid van God se genade te verstaan.

Wanneer dit gaan oor hierdie vyf pilare in die Vreugdevol Vry veldtog, gaan dit oor hierdie basiese vraag: Hoe kom die sondaar in die regte verhouding met God? Hoe word ‘n sondaarmense verlos van die ewige dood?

Die Christelike godsdiens is nie die enigste godsdiens nie. Daar is talle ander godsdienste. Wat die Christelike godsdiens anders maak as al die ander godsdienste is juis hierdie saak: God se genade. Maar, hoe ons die hele saak van God se genade moet verstaan is nie maklik nie.

Aan die een kant is daar die wat dink dat God se genade nie so groot is dat dit ons werke uitsluit nie. Continue reading

VREUGDEVOL VRY

Hierdie jaar is dit 500 jaar sedert die Reformasie begin het. In Suid Afrika is die NG Kerk, Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerk en die AP Kerk die kerke wat voortgevloei het uit die Reformasie. As NG Kerk is ons baie trots op hierdie geskiedenis en die wortels van ons kerkwees en teologie wat so ver teruggaan.

Saam met baie ander gemeentes en kerk gaan ons as gemeente oor ‘n tydperk van 5 weke aan die belangrikste onderwerpe van ons gereformeerde teologie aandag gee.

Die tema van die reeks is:  Vreugdevol vry. Die volgende onderwerpe gaan aandag kry:  Continue reading