Dis Lydenstyd

WAT IS LYDENSTYD?

Lydenstyd is ’n seisoen van 46 dae waarin die kerk die lyding van Christus in herinnering roep en daarop reageer in voorbereiding op die Paasfees. Lydenstyd wys by uitstek dat God op ’n besondere wyse die God van noodlydendes, die armes en die verontregtes is en dat Christus werklik in ons nood ingedaal het.

WAAR KOM LYDENSTYD VANDAAN?

Die Westerse kerk het in die tweede helfte van die vierde eeu in navolging van die Oosterse kerk begin om ter voorbereiding op Paasfees ’n vastydperk van 40 dae in te stel. Dié vas vas het meestal beteken dat slegs een maaltyd sonder vleis per dag geëet is.

Tradisioneel begin die vastyd op Aswoensdag. Aanvanklik was die plaas van die as op die kop van ’n sondaar ’n soort tughandeling en boete-oplegging deur die kerk. Later het die as ’n meer seremoniële funksie gekry waarin die as, gewoonlik van die vorige jaar se palmtakke, op die voorkop van die lidmate in die vorm van ’n kruis gesmeer is.

WANNEER VIER ONS LYDENSTYD?

Omdat Christene nie op Sondae (die opstandingsdag) gevas het nie, begin Lydenstyd op ’n Woensdag, ses-en-veertig dae (veertig dae en ses Sondae) voor Paasfees.

Waar die Woensdag nie besondere aandag kry nie, begin kerke Lydenstyd op die Sondag voor dié Woensdag (dus sewe Lydensweke) en ander weer op die Sondag na die hierdié Woensdag (ses Lydenssondae).

Uit: Die Leesrooster 2010/2011