DAAGLIKSE GEBED – 20 JUNIE 2016

God en Vader, Skepper van die hemel en die aarde, ek loof U vir die nuwe dag wat U geskep het. Skenk aan my die genade om hierdie dag vreugde te vind in U skepping. Herinner my daaraan dat U skepping nie net die natuur is nie, maar ook dat die mens die kroon van U skepping is. Gee dat elke mens met wie ek in hierdie dag in aanraking sal kom aan U herinner sal word. Gee dat ek deur my optrede teenoor hulle aan U ‘n loflied sal sing.

Ek bid Heilige Gees dat U my sal vul met onblusbare vreugde oor die verlossing Continue reading

Gebed: Sondag 13 Maart

Laat Heer, U vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar U liefde bring.
Laat ek in pyn en smart vertroostend wees, en krag gee deur geloof in U.
Laat ware vreugde uit my straal, ek wil U lig
in duisternis laat skyn. Help my om ander hoër as myself te ag en
om eerder te gee as te ontvang.

Saterdag 12 Maart

Here, baie dankie dat ons leraars ook die versekering het dat U elke dag by hulle is en dat U Heilige Gees hulle in die hele waarheid sal lei. Dankie dat U ook hulle krag is, want uit eie krag  sal hul nie die uitdagings en struikelblokke te bowe kan kom nie. Laat al hul besluite deur U geïnspireer word.

Vrydag 11 Maart 2011

Hemelse Vader, maak asb ons kinders ontvanklik vir die
positiewe invloede in die lewe. Laat hulle hul ouers eerbiedig
en gehoorsaam. Leer die ouers ook asb om daardie respek
waardig te wees. Ons bid vir die opvoeding van ons kinders.
Laat hulle leer om verantwoordelikheid te aanvaar, om eerlik te
wees en om Jesus se voorbeeld te volg. Gee asb aan ons
jongmense hoop vir die toekoms.

Donderdag 10 Maart

Here Jesus Christus, U is die Hoof van U Kerk op aarde. U wil
nie hê dat daar verdeeldheid in die Liggaam sal wees nie, maar
dat die lede mekaar sal versorg, saam bly sal wees en saam
sal ly. Tog is ons so liefdeloos en selfgerig. Herstel asb ons
verhoudings, sodat ander U liefde in ons sal raaksien. Laat ons
mekaar aanvaar en eensgesind wees.

Gebed: Woensdag 9 Maart

Ons Vader, partykeer is ons soos die seuntjie wat nie sy hand uit die bottel kon kry nie omdat hy nie sy vuisie met die geld in wou
oopmaak nie. Leer ons om U te vertrou vir alles wat ons nodig het. Baie keer hou ons so styf vas aan ons eie planne of aan
waardelose goed, dat ons nie U genade kan aanvaar nie. Dankie dat ons probleme nie vir U te groot is nie.