DAAGLIKSE GEBED – 27 JUNIE 2016

Hemelse Vader, ek bid vandag spesiaal vir mense wat besonder ryk is; mense wat in besondere posisies van mag is; die bekendes en beroemdes; die gewildes; die aantreklikes; die intelligentes; almal aan wie U in U besondere genade meer gawes, talente, geleenthede en goed as die deursnee mens gegee het; mense wat die erkenning en eer van hulle medemense geniet. Ek bid dat U hierdie mense sal lei in die manier hoe hulle U geskenke aan hulle in hierdie dag gebruik. Ek bid dat hulle U geskenke aan hulle op so ‘n manier sal gebruik, dat hulle as mense met geskenke, U geskenke aan hierdie wêreld sal wees.

Ek bid vir hulle wat so verblind is deur hierdie geskenke Continue reading

DAAGLIKSE GEBED – 23 JUNIE 2016

Hemelse Vader, ek dank U vanoggend vir alles wat ek het. Selfs al het ek probleme met, dan dank ek U nie vir die probleme nie, maar vir die seker wete dat ek U het en dat U vir my het. Ek dank U dat U my nie ‘n lewe sonder probleme belowe nie, maar ‘n lewe waarin U belowe dat U my nooit sal verlaat nie en my nooit in die steek sal laat nie.

Leer my om tye van siekte my te verheug in die lewe.

Leer my in tye waar ek finansieel swaarkry, Continue reading

DAAGLIKSE GEBED – 21 JUNIE 2016

Hemelse God en Vader, gee dat ek in hierdie dag met dié vrede sal leef dat ek is waar U wil hê dat ek moet wees. Gee dat ek sal weet dat alhoewel U ook die Skepper van geleenthede is en my met die vermoë geskep het om keuses te maak en besluite te neem, U deur die Heilige Gees my lei om die regte keuses te maak.

Wanneer ek terugkyk op my lewe, dan besef ek dat daar die kere was wat ek U leiding geïgnoreer het Continue reading

DIE EVANGELIE VAN LUKAS – WIE IS HIERDIE MAN? (1)

In die kerklike jaar is ons nou in koninkrykstyd. Hierdie is daardie tyd van die jaar wanneer ons in die prediking fokus op die koms van God se koninkryk. Ons word veral daaraan herinner dat God se koninkryk nie net iets is vir die hiernamaals nie, maar dat God se koninkryk in Jesus tot by ons gekom het en nou deur die kerk steeds besig is om te kom.

Die leesrooster fokus elke jaar, onder andere, op een van die evangelies. Hierdie jaar is die evangelie van Lukas aan die beurt. Wanneer ‘n mens die Bybel lees is dit nogal belangrik om altyd hierdie vraag te vra: Wat sou die eerste leser verstaan het as hy/sy/hulle hierdie woorde gelees het?

Die voordeel van die evangelie van Lukas is dat ons presies weet wie die eerste leser van die evangelie was. Continue reading

DAG 13: 19 Mei 2016 – Probleem: gebroke verhoudinge en vervreemding

Skrifgedeeltes vir nadenke: Ps. 146; Deut. 32:4; Jes. 1:16–17

OORDENKING: Vervreemding

Een van die vrugte van ons apartheidsverlede – sowel as van alles wat op die oomblik in ons samelewing afspeel – is die feit dat groot groepe mense in ons land vereensaam en uitgestoot voel. Die lewe het by hulle verbygegaan. Dit lyk asof baie die vrugte van die stryd teen apartheid gepluk het, maar hulle het niks daarvan gesien nie. Die frustrasie en die moedeloosheid kook oor! Dieselfde geld van honderdduisende jong mense wat drome gedroom het oor die nuwe land, oor wat dit alles vir hulle inhou, en nou vind hulle hulself op die hoeke van strate, honger, net so moedeloos en baie sinies oor wat hul leiers, met baie woorde, aan hulle beloof het. ’n Spesiale groep gemarginaliseerde mense in ons land is dié wat die afgelope jare oor die grense van ons land gekom het, soms derduisende kilometres ver, ook met ’n vlammetjie van hoop en verwagting in hulle harte. In die townships word hulle dikwels geviktimiseer, word hulle onwelkom gemaak. Xenofobie het ’n deel van ons lewe in Suid-Afrika geword. Vervreemding hoort ook nie net tot een rassegroep of bevolkingsgroep nie. Verarmde blankes, boere wat hul deure en vensters elke aand met vrees toesluit, mans en vroue wat hul werk verloor, jongmense wat voel dat daar op allerhande maniere – net omdat hulle wit is – teen hulle gediskrimineer word, maak almal deel uit van die skare vervreemdes en gemarginaliseerdes in ons land. In ons soeke na vrede sal ons met die verskynsel van vervreemding en met die probleme wat dit in ons land skep, rekening moet hou.

God, moet ons onthou, is die God wat veral aan die kant van die verarmde en verontregte en die vereensaamde staan. Continue reading

DAG 12. 18 Mei 2016 – Probleem: Rassisme

Skrifgedeeltes vir nadenke: Gal. 5:1–15; 28–39; Hand. 17:26–28; Ef. 2:13–16; 3:14–15.

OORDENKING: Die monster van rassisme

Die monster van rassisme is nog lank nie nek omgedraai nie! Met die aanbreek van die Nuwe SuidAfrika het ons almal gedroom van ons nuwe land, van die reënboogland, waar wit en swart en bruin nie meer gaan saak maak nie, waar mense oor alle rassegrense heen na mekaar gaan uitreik, dat ons mekaar nuut sal ontdek en geniet. Plek-plek gebeur dit, by die werkplek, in gesinne, op skoolbanke, ook in kerke. Maar die wrede werklikheid is dat daar nog altyd rassisme en rassevooroordeel in ons land is. Jy sien dit op straat, jy hoor dit in gesprekke om jou, jy ervaar hoe dit dikwels vir politieke gewin aangeblaas word. Soms skrik jy vir die oorblyfsels van rassisme in jou eie hart!

Ons as gelowiges het die onontwykbare roeping om rassisme uit ons samelewing te verwyder. Continue reading